Herbestemmingen_Woning_Bilderdijkstraat

Winkel herbestemmen naar woning

De voormalige winkel aan de Bilderdijkstraat te Amsterdam heeft een bestemmingsfunctie wijziging gekregen.

De reis winkel is leeg gekomen te staan, en ging de mogelijkheden om het project te ontwikkelen. Tijdens het gebouw onderzoek kwamen twee belangrijk elementen te voorschijnen, de winkel had een goede kruipruimte waarin iemand kon bijna staan en de winkel plafond was erg laag geplaatst. Dit ging de mogelijkheden om van het winkel een woning te maken met twee woon verdiepingen.

Maar elke gebouw heeft zijn goede en slechte aspecten en hier was de grond water niveau wel hoog dus er kwamen tijdens stevige regenbuien hemelwater in de tuin de staan. De kruipruimte was ook vaak onder de water gekomen.

Tegelijkertijd met het ontwerp waarin de aspecten verwerkt in het plan. Een funderingsherstel met nieuwe kelder verzorgt dat de nieuwe kelder droog blijft en een pompput verzorgt dat in tijden van nood de tuin zit niet vol onder water. De tuin was ook aangepast zodat de hemelwater beter kon weg lopen.

De keuken is na voeren gebracht met een geweldige uitzicht over het park en straat, dus men niet voelen helemaal tegen de straat te wonen, en tweede laag of buffer is hier gemaakt die ook als licht inval voor de slaapkamer in de kelder fungeert. Een badkamer is in het midden van de kelder gebracht zodat de twee slaapkamers kan van de daglicht en ventilatie profiteren. Omdat de keuken naar voren is gebracht en dat een nieuwe trap vanuit de woonkamer naar de tuin is gemaakt is nog een extra slaapkamer op de bel etage gecreëerd.

Foto's bestaande situatie