Herbestemming_Bilderdijkstraat_Amsterdam_foto's

Winkel herbestemmen naar woning

Bestemmingsfunctie wijziging, Bilderdijkstraat te Amsterdam. Herbestemming en verbouwing van een voormalige winkel naar een woning met een nieuwe kelder met funderingsherstel te Amsterdam. Ontwerp, bouwvergunning, bestek, aanbesteding en begeleiding.

De voormalige reiswinkel had besloten door de nieuwe internet ontwikkelingen om het pand te verlaten.

Tijdens het onderzoek is er een relatief hoog kruipruimte gevonden en een extra verlaagd plafond. Beide ongebruikte ruimtes waren samengevoegd om een extra woonlaag te maken. Dit geeft de mogelijkheden om een goede woning hier te realiseren.

Een groot zorg was het grondwater niveau en om de kelder en fundering te vernieuwen is dit opgelost. Met andere middelen wordt een gezonde leefbaar ruimte gecreëerd.

Foto's bestaande situatie